Blauwalg

Na de grote overlast van blauwalg in 2016, heeft Gemeente Goeree-Overflakkee, in samenspraak met Rijkswaterstaat en de Watersportvereniging Ooltgensplaat een sluisprotocol ingesteld. Dit houdt o.a. in dat de keersluis van Ooltgensplaat, wanneer hier aanleiding toe is, gesloten zal worden. Passage van de sluis zal 4 keer per dag mogelijk zijn en wel op de volgende tijden:

  • 09.00 – 09.15
  • 11.15 – 11.30
  • 15.30 – 15.45
  • 19.00 – 19.15

De bediening van de sluis geschiedt door de havenmeester van Watersportvereniging Ooltgensplaat.