Inschrijven

Inschrijfformulier direct downloaden.

Belangrijk om te weten:
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij aanmelding voor het lidmaatschap wordt de contributie voor het volledige verenigingsjaar in rekening gebracht. Betaalde contributies en liggelden worden bij voortijdig vertrek niet terug betaald.

Vaartuiggegevens: (let op: maten opgeven inclusief uitstekende delen)

Leden met een ligplaats kunnen worden verplicht om 2 dagen per jaar in de haven te komen werken. Leden zonder een ligplaats kunnen worden opgeroepen om 1 dag per jaar in de haven te werken. Bij afwezigheid dient men zelf voor vervanging te zorgen. Partners en junioren zijn vrijgesteld van deze verplichting maar zijn natuurlijk van harte welkom om mee te helpen om onze haven in een representatieve staat te houden. Donateurs ontvangen het verenigingsnieuws, hebben geen stemrecht en geen werkplicht.

De toewijzing van ligplaatsen gebeurt op volgorde van aanmelding en volgens de regels van het huishoudelijke reglement dat u hier kunt aanvragen.

Iedere ligplaatshouder is verplicht een waarborg te storten (zie Tarieven), terug te betalen op 31 december van het jaar waarin de ligplaats wordt opgezegd. Over de waarborg wordt gedurende de loopperiode geen vergoeding gegeven door de vereniging.

Stroomverbruik wordt per jaar achteraf in rekening gebracht.

Opzegging, gedurende het verenigingsjaar, kan alleen schriftelijk aan de secretaris. U bent verplicht om uw contributie, de KNWV bijdrage en het liggeld voor het volledige verenigingsjaar waarin wordt opgezegd te betalen. Er volgt geen restitutie!

Statuten en huishoudelijk reglement staan gepubliceerd op de ledenpagina van deze website of kunnen, evenals het wachtwoord voor de ledenpagina, per email worden opgevraagd bij de secretaris van de vereniging. Hier vindt U ook het havenreglement. Leden worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende bepalingen in de reglementen en zich aan de voorgeschreven regels te houden.

U kunt het inschrijfformulier hier downloaden, uitprinten en na invullen via de post opsturen. Adresgegevens staan vermeld op de webpagina contact. U mag het ingevulde en getekende formulier ook scannen en als bijlage van een e-mail sturen aan secretaris@wsv-ooltgensplaat.nl.