De vereniging

WSV Ooltgensplaat is een dynamische club van watersporters die in hun eigen jachthaven een onderkomen hebben voor hun boot. De meeste leden wonen op Goeree Overflakkee of in de directe omgeving. De vereniging beoogt naast een het bieden van een ligplaats voor leden en passanten ook een ontmoetingsplaats te zijn voor watersportliefhebbers. In de zomermaanden zijn het havenkantoor en -terras daartoe de centrale plek. De vereniging organiseert door het jaar heen verschillende evenementen en activiteiten, zoals toertochten, een mosselavond en cursussen.

Het beleid van de vereniging is gericht op continuĆÆteit van het verenigingsleven en de jachthaven. Minstens eenmaal per jaar, meestal in januari vindt er een Algemene ledenvergadering plaats.

Lidmaatschap
De vereniging staat altijd open voor nieuwe leden maar kan meestal niet onmiddellijk een vaste ligplaats aanbieden. Aspirant ligplaatshouders worden op de wachtlijst geplaatst en krijgen een plaats toegewezen zodra er een van geschikte afmetingen vrij komt.
Onze secretaris kent de actuele stand van zaken en geeft graag nadere informatie.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen. Partners van leden kunnen het partnerlidmaatschap aangaan. Daarmee verkrijgen zij volwaardig stemrecht in ledenvergaderingen en mogen zij deelnemen aan evenementen en gezelligheidsbijeenkomsten.

De ligplaatstarieven zijn laag vergeleken met die van commerciƫle havens. Wel wordt van de leden verwacht een of twee keer per jaar een zaterdag de handen uit de mouwen te steken voor allerlei voorkomende werkzaamheden. Voor partnerleden geldt deze verplichting niet maar zij zijn natuurlijk welkom op de klusdagen.