Volkerak

Het Volkerak is een prachtig zoetwatermeer dat de grote rivieren verbindt met de Zeeuwse wateren. Vanwege de niervorm is het een spannend zeilgebied met schitterende vergezichten. De recreatievaart deelt het Volkerak met de beroepsvaart maar dankzij goede betonning en goed zicht op de wijde omgeving is voor beide voldoende ruimte.
Wie de beroepsvaart niet in het vaarwater wil zitten heeft water genoeg om naast de hoofdvaarroute te kruisen.

Het Volkerak zoals we dat nu kenen is in 1987 ontstaan door de voltooiing van de Oesterdam en de Philipsdam. Hierdoor veranderde dit van oorsprong zoute getijdengebied in een zoetwatermeer met een vast waterpeil. In de komende jaren wordt echter weer zout getijdenwater toegevoegd zodat het Volkerak in toenemende mate brak wordt. Daarmee wordt onder meer beoogd de ongewenste blauwalg kwijt te raken. Het totale oppervlak van het Volkerakmeer bedraagt ongeveer 8000 ha, waarvan 1700 ha wordt ingenomen door de voormalige schorren en drooggevallen slikken en platen.