Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens is van groot belang voor de persoon zelf en is bovendien een verplichting die voorkomt uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Watersportvereniging Ooltgensplaat zal de meeste zorgvuldigheid betrachten in de verwerking van de persoonsgegevens die wij gebruiken in de ledenadministratie en zal hierbij voldoen aan wet- en regelgeving.

De gegevens die verwerkt worden in de ledenadministratie zijn: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en e-mail adres. Deze gegevens zijn minimaal nodig om te kunnen corresponderen over activiteiten, vergaderingen, evenementen, vereniging gerelateerde informatie, zelfwerkzaamheid en voor het versturen van facturen.

In de correspondentie naar alle leden via e-mail zullen de e-mail adressen van de leden opgenomen worden in de BCC.

Omdat het belangrijk is voor de leden om onderling te kunnen communiceren, zullen op gezette tijden de namen van de leden met telefoonnummer en e-mail adres in pdf formaat worden rondgestuurd.

De informatie die verwerkt is in de ledenadministratie wordt actueel gehouden zolang een persoon lid is van de vereniging. Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen de persoonsgegevens twee jaar na de opzegdatum uit de administratie worden verwijderd.

Persoonsgegevens van de leden: naam, adres, woonplaats, geboorte datum en e-mail adres, worden alleen doorgegeven aan het KNWV (Koninklijk Nederlands Watersport Verbond) ten behoeve van het individuele lidmaatschap bij deze bond. De persoonsgegevens worden verder niet aan derden verstrekt.

De persoonsgegevens kunnen op ieder moment door het betreffende lid van de vereniging worden ingezien en indien nodig gecorrigeerd.

Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan de secretaris van WSV Ooltgensplaat – secretaris@wsv-ooltgensplaat.nl

Ooltgensplaat, 3 april 2018