Tarieven

TARIEVEN WSV OOLTGENSPLAAT (januari 2024)

(zie ook art. 8 van het Huishoudelijk Reglement)

Schepen in box, langssteiger: € 15,95 per m², berekend over de beschikbare boxmaat in de haven die het schip inneemt.

Schepen met wachtlijstcontract: € 17,= per m², berekend over de beschikbare boxmaat in de haven die het schip inneemt. Wachtlijstcontract wordt voor de duur van een heel jaar aangegaan.

 • Boxen met een vaste stroomaansluiting: € 25,00 per jaar vastrecht (excl. stroomverbruik), kWh prjs € 0,29.
 • Inschrijfgeld is éénmalig en bedraagt: € 45,= (geldt niet voor partnerleden en junioren)
 • Contributie: € 50,= per jaar + lidmaatschap KNWV € 20,= per jaar.
 • Contributie jeugdleden: € 25,00 per jaar + liggeld € 100,- (tot 18 jaar)
 • Entree geld wordt éénmalig in rekening gebracht bij toewijzing van een vaste ligplaats:
  € 150,= voor schepen tot 6,99 meter lengte (LOA) en € 50,00 per meter scheepslengte (LOA) voor de langere schepen. Bij aanschaf van een groter schip moet het verschil in entree geld worden bijbetaald.
 • Leden die een ligplaats toegewezen krijgen moeten een waarborg storten ter hoogte van:
  € 125,00 voor ligplaats ≤ 6 meter;
  € 250,00 voor ligplaats ≤ 8 meter;
  € 500,00 voor ligplaats > 8 meter.
  De borgsom zal worden teruggestort bij het opzeggen van de ligplaats. Deze som zal in voorkomende gevallen worden verminderd met de op de ligplaatshouder te verhalen schade en/of niet nagekomen verplichtingen. Over de waarborg wordt gedurende de loopperiode geen vergoeding gegeven door de vereniging.
 • Leden met een ligplaats en niet inwonend in de gemeente Goeree-Overflakkee betalen € 63,83 toeristenbelasting per jaar.
 • Bij opzegging lidmaatschap is betaling van contributie en KNWV bijdrage over het lopende verenigingsjaar verplicht.

Verhuur van uw ligplaats geschiedt conform de HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR LIG- EN/OF BERGPLAATSEN VOOR VAARTUIGEN EN AANVERWANTE ARTIKELEN.


Op de Hiswa-website zijn nog meer mogelijk interessante zaken te downloaden of te lezen.