Hollandsch Diep

Vanuit de haven van Ooltgensplaat bereikt u het Haringvliet en het Hollandsch Diep via de Volkerak(jachten-)sluis.

Het Hollandsch Diep is een groot vaarwater. Door de drukke beroepsvaart is het gebruik door de waterrecreant beperkt. Van de in totaal 4.000 ha. water is ca. 2.500 ha. bevaarbaar voor schepen met een diepgang van 1 meter.
Het gebied is vooral van betekenis voor de grote vormen van waterrecreatie.

Het Hollandsch Diep een zeer belangrijke schakel tussen de Deltawateren en de rest van het Nederlandse toervaartnet en het heeft dan ook een belangrijke doorvaartfunctie. Nabij de Volkeraksluizen vindt u de havens van Numansdorp en Willemstad.