Haringvliet

Vanuit de haven van Ooltgensplaat bereikt u het Haringvliet via de Volkerak(jachten-)sluis.
Het Haringvliet is een breed vaarwater van ongeveer 20 kilometer lang. Het is op sommige plaatsen zo’n 5 kilometer breed. Er zijn geen getijden. Het water is er schoon en er vindt veel pleziervaart plaats.
Van de 7.300 ha. water is ca. 6.000 ha. bevaarbaar voor schepen met een diepgang van 1,6 meter.

Het is vooral een plezierig gebied om te zeilen, met relatief ruime vaarmogelijkheden. Het grootste aandeel in de pleziervaart wordt gevormd door zeilboten hetgeen verklaard wordt door de grote van het vaarwater waar zowel op het Haringvliet, als buitengaats, ruime mogelijkheden voor zeilen aanwezig zijn.

De grootte en het open karakter van het gebied maakt het minder geschikt voor kleine zeilboten en beginnende waterrecreanten. Er zijn verschillende havenplaatsjes waar u kunt aanleggen, zoals: Den Bommel, Stad aan het Haringvliet, Middelharnis en Hellevoetsluis.
Aan het Haringvliet liggen geen grote havensteden en er is een vrij dun bevolkte omgeving. Beroeps scheepsvaart is er slechts mondjesmaat.

Het merendeel van de buitendijkse gebieden heeft een natuurbestemming. Er zijn rustige ankerplaatsen en barbecue vlotten die vrij toegankelijk zijn. In het Haringvliet ligt de grootste concentratie ligplaatsen in Hellevoetsluis. Kleinere concentraties worden gevonden in de jachthavens van Stellendam, Middelharnis, Stad aan ’t Haringvliet en den Bommel.
Een extra “attractie” is het eiland Tiengemeeten dat midden in het Haringvliet ligt. Het eiland is “teruggegeven” aan de natuur. U kunt er met uw schip aanleggen als u in het Haringvliet bent en op dit kleine eiland rondwandelen.