Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door WSV-Ooltgensplaat met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

WSV-Ooltgensplaat verstrekt door middel van deze website slechts informatie over producten en diensten die door WSV-Ooltgensplaat worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

WSV-Ooltgensplaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website en stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen. WSV-Ooltgensplaat is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar andere sites zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel WSV-Ooltgensplaat zeer selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites wordt afgewezen.