Een vereniging kan niet zonder statuten en huishoudelijk reglement.

In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van de vereniging. De statuten bevatten de volgende onderdelen:
-de naam en vestigingsplaats van de vereniging;
-het doel van de vereniging;
-welke verplichtingen de leden hebben of hoe die verplichtingen bepaald kunnen worden (bijvoorbeeld het betalen van contributie);
-hoe de algemene vergadering wordt gehouden;
-hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;
-waar het geld naartoe gaat als de vereniging wordt opgeheven.

Als u uw exemplaar van de statuten niet meer heeft kunt u deze hier downloaden.

Een huishoudelijk reglement legt bepaalde bijkomende regels op aan de leden. Omdat het huishoudelijk reglement ook deel uitmaakt van het “contract” dat elk lid als het ware afsluit met de vereniging, zal elk lid het huishoudelijk reglement moeten eerbiedigen.

Heeft u het huishoudelijk reglement niet meer, dan kunt u het hier downloaden.