Inschrijven jeugdlid

Onze vereniging kent behalve gewone leden ook jeugdleden. Om je aan te melden als jeugdlid kan je hier een aanmeldingsformulier downloaden. Het formulier moet je printen en invullen.

Let erop dat het formulier ook door een ouder of voogd ondertekend moet worden.

Je kan het ingevulde en ondertekende formulier scannen en per e-mail versturen naar de secretaris van de vereniging: secretaris@wsv-ooltgensplaat.nl of (per post laten) bezorgen op Steigerdijk 2, 3257 LP Ooltgensplaat.

WSV Ooltgensplaat gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om, ons beleid hierover is opgenomen in de privacyverklaring die te vinden is op de website.