Nieuws 2022

Nieuws 2021Nieuws 2023


Op deze pagina vindt u verenigingsnieuws of nieuws dat direct van invloed is op de vereniging en haar activiteiten en/of op de activiteiten van onze leden.


Weet u iets waarvan u vindt dat het op deze pagina te lezen zou moeten zijn, klik dan hier.


Duurzaamheid watersportvereniging “Ooltgensplaat”

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is duurzaamheid een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. Voorbeelden zijn een schoon milieu, biodiversiteit in de natuur, een hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen.

Als verenigingsbestuur proberen we hier een steentje aan bij te dragen door maatregelen te treffen wanneer onderhoud nodig is aan het havengebouw, de steigers en de terreinen die behoren bij de watersportvereniging.

In 2009 / 2010 is geïnvesteerd in onderhoudsarme drijvende steigers, de verlichting op de steigers en bij de ligplaatsen aan de Steigerdijk zijn voorzien van LED verlichting.

De sanitaire voorzieningen zijn in 2018 / 2019 geheel gerenoveerd en tevens voorzien van LED verlichting met bewegingsschakelaars zodat het licht alleen brandt als er gebruik gemaakt wordt van het sanitair. Tegelijkertijd zijn de werkplaats en de kantoorruimte voorzien van LED verlichting

Het havengebouw is in april 2020 voorzien van een zonnepaneel installatie. Het dak van het havengebouw is voorzien van 41 zonnepanelen met een vermogen van 13120Wp. Deze installatie produceerde in 2022 ongeveer 13 MWh (13.000 kWh)
(Een gezin van 4 personen heeft een gemiddeld gebruik van 3,8 MWh)

Nadat de opbrengst in kWh is bijgehouden in 2020 / 2021 is op basis hiervan in 2022 overgegaan tot de installatie van een elektrische boiler. De zonnepaneel installatie heeft een dusdanige opbrengst dat de boiler van 250 liter enkel wordt verwarmd met zonne-energie.

De gas installatie is in het voorjaar van 2022 afgekoppeld en hiermee was het een feit dat de Watersportvereniging van het gas af is.

Momenteel gebruiken we de opgewekte zonne-energie voor het verwarmen van de boiler, de stroomvoorziening van het havenkantoor, de ligplaatsen aan de Steigerdijk en de ligplaatsen in de Havenkom. Een gedeelte van de energie wordt terug geleverd aan de energiemaatschappij. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst de energie die nu wordt terug geleverd, gebruikt gaat worden voor de stroomvoorziening van de ligplaatsen aan de Mestkaai en de Havendijk. Met deze laatste fase worden alle stroomvoorzieningen van de watersportvereniging gevoed met zonne-energie.

November 2022
Adri van Ree
Secretaris


Eerste klusdag 2022

Een complete reportage op onze albumpagina .


Een bedankje aan de havenmeester en zijn vrouw


Geen bloemen voor onze havenmeester(s) tijdens de ALV, die wilden ze niet, maar een bedankje zonder bloemen blijkt altijd welkom ­čśë