Ouder nieuws

Nieuws 2019
oktober 2018
Grote opknapbeurt toilet-/doucheruimten
De komende tijd zal het toilet-/doucheruimte een ingrijpende opknapbeurt ondergaan en doordoor niet te gebruiken zijn.
Excuus voor het ongemak.


22 september 2017
Sluiting seizoen
Op 21 oktober 2017 sluit de vereniging het watersportseizoen 2017 af nabij het havengebouw.
Alle leden ontvangen per e-mail nadere berichtgeving.


22 april 2017
Opening seizoen
Alle leden ontvangen per e-mail nadere berichtgeving.


17 september 2016
Sluiting seizoen
Alle leden ontvangen per e-mail nadere berichtgeving.


23 april 2016
Opening seizoen
Alle leden ontvangen per e-mail nadere berichtgeving.


24 januari 2016
Harry Scheermeijer draagt voorzittershamer over. Tiennot van Dilst gekozen in het bestuur
Het zit erop voor Harry, hij is geen bestuurslid meer van onze vereniging. Tijdens de ALV van 23 januari heeft hij de voorzittershamer, die hijzelf voor dat doel heeft aangeschaft, overgedragen aan Adri van Ree. “Bedankt Harry.”
Nieuw in het bestuur is Tiennot van Dilst. Tiennot liet merken dat hij er veel zin in heeft om zich voor de vereniging te willen inzetten. “Gefeliciteerd Tiennot, en veel succes in je nieuwe functie als bestuurslid.”


17 januari 2015
Rienk Boerma erelid
Tijdens de ALV van 17 januari werd aftredend bestuurslid en (bovenal) havencommissaris Rienk Boerma verrast met het erelidmaatschap van de vereniging. De beloning voor al die jaren dat hij zich ingezet heeft voor de vereniging. Iets waar de aanwezige leden van harte mee instemden.


10 mei 2014
Internationale erkenning voor jachthaven Ooltgensplaat
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in IJmuiden ontving watersportvereniging Ooltgensplaat, uit handen van weerman Peter Timofeeff, de Blauwe Vlag. De Blauwe Vlag is een initiatief van de “FEE” (Foundation for Environmental Education) een internationale milieuorganisatie die gevestigd is in Denemarken.

De Blauwe Vlag wordt na een strenge selectie toegekend aan jachthavens die voldoen aan criteria zoals schoon water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag bij uitstek het internationale herkenningssymbool voor schone en veilige jachthavens.

De trotse Harry Scheermeijer en Rienk Boerma, die namens het bestuur van de watersportvereniging de vlag in ontvangst namen: “We mogen dan geen club van blauwe blazers zijn, die Blauwe Vlag hebben we en die houden we. Dit is mede het resultaat van noest vrijwilligerswerk waar wij als vereniging trots op zijn. Ik weet zeker dat dit herkenningssymbool bijdraagt aan de ontwikkeling van het toerisme op ons prachtige eiland”.

Zaterdag 10 mei viert de watersportvereniging de opening van het nieuwe seizoen. Tijdens deze bijeenkomst hijst wethouder Arend Jan van der Vlugt de gloednieuwe Blauwe Vlag.


16 maart 2014
Opening van het seizoen 2014 zal plaatsvinden op 10 mei. Dan zullen zowel het vernieuwde terras als de nieuwe speeltuin klaar zijn. Ruim van te voren ontvangen de leden een officiƫle uitnodiging voor de opening van het vaarseizoen en om het vernieuwde terras en de speeltuin officieel in gebruik te nemen.


9 september 2013
Het weekeinde van 7-8 september was het weekeinde van de puzzel- en toertocht die door Lex en Ruud georganiseerd is geworden. Het was een fantastisch weekeinde waarvoor we de organisatoren niet genoeg kunnen bedanken. Foto’s vindt u op de fotopagina.


6 mei 2012
Gistermiddag, 5 mei 2012 zijn de gerenoveerde ligplaatsen aan de Steigerdijk officieel in gebruik genomen. Nadat Harry Scheermeijer als voorzitter iedereen welkom had geheten was het woord aan Piet van de Ree, wethouder van de Gemeente Oostflakkee en ere-lid van de vereniging. Hij nam ons mee in de geschiedenis van het ontstaan van de jachthaven en de rol die hij hierbij heeft gehad. Leuke anekdote was dat het recht dat de Belgen destijds hadden op een vrije doorvaart van Rotterdam naar Antwerpen ervoor heeft gezorgd dat de haven van Ooltgensplaat geen getijdehaven meer is. Na zijn verhaal verrichtte hij de officiƫle openingshandeling, waarna nog wat werd nagepraat in en om het havenkantoor. Een ieder is het ermee eens dat deze renovatie de haven weer een mooier en aantrekkelijker gezicht heeft gegeven.

Adri van Ree
Secretaris WSV Ooltgensplaat


Havenmeester neemt afscheid

Gijs Oomen, die lange tijd onze havenmeester is geweest heeft aangegeven om persoonlijke redenen te stoppen met het vervullen van die functie. Dit is op 1 juni daadwerkelijk ingegaan.

Uiteraard is het jammer dat Gijs deze functie heeft neergelegd, maar we respecteren zijn beslissing. Voorlopig wordt de functie van Havenmeester uitgevoerd door Henk Bregt en Henk Brugman.

Gijs: Bedankt !!!


Watersportvereniging dient zienswijze in over waterkwaliteit

De WSV Ooltgensplaat heeft een zienswijze op het ontwerp MER waterkwaliteit Volkerrak – Zoommeer ingediend.
U kunt alles lezen over het ontwerp MER via de link: Website Volkerak Zoommeer
In onze zienswijze uiten wij onze blijdschap over het voorgenomen besluit om te verzilten. We hebben wel kritiek op de eenzijdige aandacht voor de zoetwaterproblematiek voor de agrarische sector. Hierdoor zijn de positieve kanten en de sociaal economische mogelijkheden van het verzilten, waaronder die voor de waterport en natuur onderbelicht. We constateren daardoor gebrek aan kennis voor de watersport en de gevolgen voor de natuur in de omgeving van Ooltgensplaat. We hebben ons daarom geconcentreerd op onderzoeksvragen, waarvoor we suggesties doen. Daarnaast formuleren we een klacht, op basis van het feit dat de huidige situatie met haar blauwalg problematiek zo lang aanhoudt en wij daardoor inkomsten derven en extra kosten moeten maken. We sluiten af met een uitnodiging aan de opstellers om gezamenlijk een informatieavond te houden in Ooltgensplaat waar we de toekomstige mogelijkheden van de delta en haar water kunnen bespreken. Hierbij zullen de leden van de vereniging en de bewoners van Ooltgensplaat e.o. worden uitgenodigd.

Ingezonden door Hendrik Baas

Klik hier om de zienswijze te lezen/downloaden in pdf formaat.