Nieuws 2019

Nieuws 2020

5 oktober 2019 Afsluiting van het seizoen
. . . met toertocht en BBQ, zal in het teken staan van het 40-jarig bestaan van de vereniging. Foto’s van de BBQ zijn hier te vinden.


29 juni 2019 Havendag Jubileum 40 jaar
Dit jaar bestaat de vereniging 40 jaar en daar willen we op 29 juni en 28 september van dit jaar bijzondere aandacht aan besteden.
29 juni 2019: Havendag (informatie) en kofferbakverkoop (informatie).
Zet deze datums in de agenda!


30 maart 2019 Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering is gepland op zaterdag 30 maart.
Een van de aftredende bestuursleden heeft te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn voor een volgende termijn.
Onze leden ontvangen meer informatie en de vergaderstukken per post of e-mail.

Vacature bestuurslid
Graag wil het bestuur de vacature onder jullie aandacht brengen. We zouden het leuk vinden als iemand zich aanmeldt voor de functie van bestuurslid.


Ouder nieuws